گروه سونی رکورد فروش خود در سال مالی ۲۰۲۳ را گزارش کرد

سونی، غول الکترونیک ژاپن، سال مالی ۲۰۲۳ را به خوبی پشت سر گذاشت و بهترین فروش سالانه خود را به ثبت رساند. این شرکت فروش خوب خود را به عملکرد قوی در بخش‌های بازی و موسیقی نسبت می‌دهد.

گروه سونی می‌گوید فروش تلفیقی‌اش به حدود ۸۴ میلیارد دلار رسید.

این رقم نسبت به سال مالی قبل از آن ۶ / ۱۸ درصد افزایش داشت. ین ضعیف نیز نتیجه را بهتر کرد.

درآمد عملیاتی با ۲ / ۷ درصد کاهش به حدود ۸ / ۷ میلیارد دلار رسید. این رقم با این وجود نیز دومین نتیجه برتر گروه سونی بود.

این کاهش به دلیل کم‌شدن سود بخش بیمه عمر بود.

توتوکی هیروکی، رئیس گروه سونی، می‌گوید تمرکز خود بر افزایش درآمد و بهبود سرمایه‌گذاری را حفظ خواهد کرد.

اما این شرکت افزایش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش فروش نیمه هادی‌های دوربین‌ را در سال مالی جاری پیش‌بینی می‌کند.