تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه ژانویه تا مارس بر حسب سال ۲ درصد کاهش یافت

جدیدترین ارقام تولید ناخالص داخلی ژاپن نشان می دهد که اقتصاد این کشور از ژانویه تا مارس برای اولین بار در دو دوره سه ماهه کاهش یافته است که دلیل آن کاهش هزینه‌کرد مصرف کننده است.

دفتر کابینه داده های اولیه سه ماهه اول سال جاری را روز پنجشنبه منتشر کرد. این داده ها نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی در این دوره سه ماهه به صورت واقعی نسبت به سه ماهه قبل سالانه ۲ درصد کاهش یافته است.

مصرف شخصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می دهد، ۷ / ۰ درصد کاهش یافت.

اختلالات در صنعت خودروسازی ژاپن، رقم کلی را پایین آورد. برخی از خودروسازان به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی دولت، تولید و ارسال خوودروهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.