راهپیمایی صلح به مناسبت سالگرد بازگردانده شدن اوکیناوا به ژاپن برگزار شد

مردم استان اوکیناوا در جنوب ژاپن راهپیمایی سالانه صلح به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد بازگرداندن این استان از حاکمیت پس از جنگِ آمریکا به ژاپن را برگزار کردند.

اوکیناوا در ۱۵ مه ۱۹۷۲ به ژاپن بازگردانده شد. با گذشت بیش از نیم قرن، هنوز حدود ۷۰ درصد از تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن در این استان قرار دارد.

در زمان بازگرداندن این استان، ساکنان آن می خواستند که تاسیسات آمریکایی واقع در این استان حداقل به سطح سایر نقاط کشور کاهش یابد، اما این امر هنوز محقق نشده است.

در شهر ایشیگاکی، گروه هایی از ساکنان و اتحادیه‌های کارگری هر سال در این روز راهپیمایی صلح برگزار می‌کنند و خواستار یک اوکیناوای بدون پایگاه های آمریکایی هستند.

دولت ژاپن در ماه مارس سال گذشته به منظور تقویت دفاع از جزایر جنوب غربی کشور، یک پایگاه نیروی زمینی دفاع از خود در این جزیره احداث کرد.

روز چهارشنبه حدود ۵۰ نفر تقریبا ۴ / ۹ کیلومتر در شهر راهپیمایی کردند. آنها مخالفت خود را با استقرار یک یگان موشکی در این منطقه اعلام کردند.