دادگاهی در ژاپن درخواست غیرفعال‌ماندن راکتور شماره ۲ شیمانه را رد کرد

دادگاهی در غرب ژاپن از صدور حکم برای جلوگیری از فعال‌کردن مجدد یک راکتور در نیروگاه هسته‌ای شیمانه خودداری کرده است.

شعبه ماتسوئه دادگاه عالی هیروشیما روز چهارشنبه این حکم را صادر کرد. چهار نفر از ساکنان شیمانه و استان‌ همجوار آن توتوری برای جلوگیری از فعال‌شدن راکتور شماره ۲ این نیروگاه شکایت کرده بودند.

این راکتور از سال ۲۰۱۲ زمانی که برای بازرسی‌های منظم فعالیت آن متوقف شد غیرفعال بوده است. کمیسیون سازماندهی هسته‌ای سال ۲۰۲۱ اجازه فعال‌سازی مجدد این راکتور را داد. شرکت برق چوگوکو قصد دارد این راکتور را ماه دسامبر فعال کند.

شاکیان استدلال کردند که شرکت برق چوگوکو حداکثر مقدار لرزش ناشی از یک زلزله احتمالی در نزدیکی این نیروگاه و همچنین حجم خاکسترهای یک فوران آتشفشانی احتمالی در این استان را دست کم گرفته است.

دادگاه حکم داد که این شرکت ارزیابی سنجشگرانه‌ای درباره زمین‌لرزه انجام داده است و این ارزیابی توسط کمیسیون سازماندهی هسته‌ای تایید شده است. این دادگاه گفت به نظر نمی‌رسد که این ارزیابی دارای نقص یا اشتباه باشد و بنابراین غیر‌منطقی نیست.

رئیس دادگاه همچنین گفت که بررسی‌های زمین‌شناسی میزان خطر تجمع خاکستر آتشفشانی ادعا‌شده توسط ساکنان را رد می‌کند.