اعتراض ژاپن به کره جنوبی به دلیل ورود یک قانونگذار این کشور به جزایر تاکشیما

دبیر اول کابینه ژاپن می‌گوید که بخاطر ورود یک قانونگذار از حزب مخالف کره جنوبی در روز دوشنبه به جزایر تاکشیما در دریای ژاپن، اعتراض شدید خود به این کشور را ارائه کرده است.

هایاشی یوشیماسا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این امر کاملا غیرقابل قبول و بسیار تأسف‌آور است زیرا این جزایر با توجه به حقایق تاریخی و بر اساس قوانین بین‌المللی بخش جدایی ناپذیر از خاک ژاپن هستند.

کره جنوبی این جزایر را کنترل می‌کند. ژاپن مدعی این جزایر است. دولت ژاپن معتقد است این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از خاک ژاپن هستند و می‌گوید کره جنوبی به طور غیرقانونی آنها را اشغال کرده است.