امپراتور ژاپن در شالیزار کاخ امپراتوری برنج کاشت

امپراتور ناروهیتو در مراسمی سالانه در کاخ امپراتوری توکیو نشاء برنج کاشته است.

بامداد سه شنبه، امپراتور با چکمه لاستیکی وارد این شالیزار ۲۴۰ متر مربعی شد و دو نوع نشاء کاشت. همه آنها از ۲۰ دانه‌ای که او آوریل امسال کاشته بود، رشد کردند و اکنون، حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر طول دارند.

این سنت کاشت را امپراتور شووا، پدربزرگ او، برای ترویج برنج‌کاری آغاز کرده بود.

این برنج پاییز امسال برداشت می‌شود و در مراسم آیین شینتو مانند جشنواره برداشت «نی‌اینامه-سای» در ماه نوامبر استفاده می‌شود.