میزان بی‌سابقه وجه‌ نقد در میان اقلام گمشده علیرغم گسترش روش‌‌های پرداخت‌های غیرنقدی

پلیس ژاپن می‌گوید در میان اقلام گمشده گزارش‌شده در سراسر کشور در سال ۲۰۲۳، وجه نقد در مجموع حدود ۸ / ۲۲ میلیارد ین یا حدود ۶ / ۱۴۶ میلیون دلار بوده است که یک رکورد جدید است.

این معادل بودجه سال مالی ۲۰۲۴ برای شهر هوکوتو در هوکایدو است که حدود ۴۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

حدود ۳ / ۳ میلیارد ین یا ۹ / ۲۰ میلیون دلار از پول گزارش‌شده ظرف سه ماه مطالبه نشد و در اختیار افرادی قرار گرفت که آنها را پیدا کردند.

در میانه محبوبیت فزاینده پرداخت‌های غیرنقدی، میزان پول‌نقد پیداشده به رکورد جدیدی رسیده است. سازمان پلیس ملی می‌گوید یکی از دلایل آن، این است که بسیاری از مردم همچنان می‌خواهند پول‌نقد در دست داشته باشند.