رهبر حزب مخالف جدید در کره جنوبی وارد جزایر مورد مناقشه تاکشیما شد

رهبر دومین حزب بزرگ مخالف در کره جنوبی وارد جزایر تاکشیما در دریای ژاپن شد.

کره جنوبی کنترل این جزایر را در دست دارد. ژاپن مدعی این جزایر است. دولت ژاپن معتقد است که این جزایر جزئی از قلمرو ژاپن هستند و می‌گوید کره جنوبی بطور غیرقانونی آنها را اشغال کرد.

حزب جدید بازسازی کره در انتخابات سراسری ماه آوریل ۱۲ کرسی به دست آورد. چو کوک، وزیر سابق دادگستری، که بعدازظهر دوشنبه وارد جزیره‌ای شد که کره جنوبی آن را جزایر دوکدو می‌نامد، ریاست این حزب را بر عهده دارد. چو به همراه مقامات مربوطه وارد این جزایر شد.

چو بیانیه‌ای را خواند که مدعی شد این جزایر قلمرو کره جنوبی هستند.

او همچنین از یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی به دلیل سیاست‌هایش در قبال ژاپن انتقاد کرد.

در ماه آوریل، برخی از اعضای اصلی حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف نیز پا به این جزایر گذاشتند.

به دنبال بازدید چو از جزایر تاکشیما، نامازو هیرویوکی، مدیر کل دفتر امور آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن، روز دوشنبه با سفارت کره جنوبی در توکیو تماس گرفت.

او به کیم جانگ هیون دیپلمات ارشد این سفارت گفت که ورود به این جزایر علیرغم درخواست ژاپن برای لغو آن و به زور انجام شد.

سفارت ژاپن در سئول نیز اعتراض مشابهی را به وزارت خارجه کره جنوبی تسلیم کرد.