شفق شمالی در سراسر هوکایدو در شمال ژاپن دیده شد

پس از وقوع شراره‌های خورشیدی و بیرون‌راندن جرم از تاج خورشیدی، شفق‌های شمالی در هوکایدو، شمالی‌ترین استان ژاپن، از شنبه شب تا اوایل صبح یکشنبه قابل مشاهده بود.

این نورها که به نام شفق قطبی نیز شناخته می‌شوند، آسمان شب در شهر نایورو در بخش شمالی استان هوکایدو را روشن کردند. آسمان حدود ساعت ۷ غروب روز شنبه به رنگ بنفش درآمد. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این پدیده را دیده‌اند.

در شهر ریکوبتسو در شرق هوکایدو، یک دوربین فیلمبرداری از غروب خورشید تا سپیده دم از رنگ بنفش روشن آسمان شب تصویربرداری کرد.

یکی از مقامات رصدخانه‌ای در این شهر که این تصویر را گرفته، گفت که تصور می‌شود این نورها شفق‌های قطبی در عرض جغرافیایی پایین هستند، زیرا آسمان پشت ابرها به شدت می‌درخشد.

مدیر این رصدخانه خاطرنشان کرد که شراره‌های خورشیدی باعث ایجاد طوفان‌های ژئومغناطیسی می‌شوند که موجب می‌شود شفق‌های شمالی در عرض جغرافیایی پایین‌تری مانند هوکایدو، بطرز نادری دیده شوند.