مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در این سازمان رای مثبت داد

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را در حمایت از درخواست فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان تصویب کرد. این مجمع به شورای امنیت توصیه کرد که این موضوع را «با نظر مساعد» مورد بررسی مجدد قرار دهد.

این قطعنامه روز جمعه با ۱۴۳ رای موافق و ۹ رای مخالف، از جمله رای مخالف آمریکا و اسرائیل، به تصویب رسید. بیست و پنج کشور رای ممتنع دادند.

تصویب این قطعنامه با تشویق فراوان اعضای مجمع روبرو شد و نمایندگان برای در آغوش گرفتن ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل صف کشیدند.

فلسطین در سازمان ملل در حال حاضر ناظر غیرعضو است. این قطعنامه آنها را واجد شرایط عضویت کامل در این سازمان می‌داند.

عضویت کامل نیاز به توصیه شورای امنیت دارد. با این حال، آمریکا ماه گذشته چنین قطعنامه‌ای را وتو کرد.

رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل در توضیح رای روز جمعه کشورش علیه این قطعنامه گفت: «رای ما نشان‌دهنده مخالفت با تشکیل دولت فلسطینی نیست؛ ما با صراحت کامل گفته‌ایم که از آن حمایت می‌کنیم و به دنبال پیشبرد معنادار آن هستیم. در عوض، رای ما موید آن است که تشکیل دولت تنها از فرآیندی شامل مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل می‌شود.»

اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، از این قطعنامه انتقاد کرد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت که سازمان ملل تصمیمی تحریف‌شده و نامربوط گرفته است. او افزود این اقدام نمایندگان سازمان ملل حامل این پیام است که خشونت نتیجه می‌دهد.