ژاپن رکورد مازاد حساب جاری را در سال مالی ۲۰۲۳ ثبت کرد

ژاپن بزرگترین مازاد حساب جاری خود را در سال مالی ۲۰۲۳ ثبت کرد. صادرات خودرو به افزایش این رقم کمک کرد.

مقامات وزارت دارایی می‌گویند که این مازاد به بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به سال مالی پیش از آن بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار افزایش داشت.

حساب جاری، معیاری کلیدی برای تجارت ژاپن با سایر نقاط جهان و سرمایه‌گذاری در آنها است.

ارزش واردات ژاپن پس از آن کاهش یافت که قیمت نفت خام و سایر انرژی‌ها در پی افزایش شدید، کم شد.

محموله‌های مرتبط با خودرو به کمک افزایش عرضه نیمه‌هادی‌ها به کاهش کسری تجاری کمک کرد.

مازاد درآمد اولیه به رکورد ۲۲۸ میلیارد دلار رسید. این رقم شامل سود سهام و درآمد از بهره است که شرکت‌های ژاپنی از شرکت‌های تابعه خارجی خود دریافت می‌کنند.

این رقم به دلیل تاثیرات ین ضعیف و نرخ بالاتر بهره اوراق قرضه خارجی، بیش از یک میلیارد دلار نسبت به سال مالی قبل افزایش داشت.

در همین حال، مقامات وزارت دارایی می‌گویند که ژاپن چهاردهمین مازاد پیاپی حساب جاری خود را در ماه مارس ثبت کرد.

این رقم نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار بود که بالاترین رقم در ماه گذشته است. این رقم به دلیل کاهش ارزش واردات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع افزایش یافت.