شهردار گِنکای ژاپن با بررسی مرحله اول برای ایجاد سایت پسماند هسته‌ای موافقت کرد

شهردار شهری در غرب ژاپن می‌گوید تصمیم گرفته است یک بررسی مرحله اول را برای انتخاب محل دفع نهایی پسماندهای رادیواکتیو سطح بالا بپذیرد.

واکیاما شینتارو، شهردار گنکای، روز جمعه این خبر را اعلام کرد.

پس از شهر سوتو و روستای کامونایی، هر دو در استان شمالی هوکایدو، شهرداری این شهر، در استان ساگا، سومین جایی است که انجام این نوع بررسی را پذیرفته است.

گنکای محل استقرار یک نیروگاه هسته‌ای است که شرکت برق کیوشو آن را اداره می‌کند. این بررسی اولین مورد از نوع خود در محدوده شهرداری‌هایی خواهد بود که یک نیروگاه هسته‌ای در آن قرار دارد.

در ماه آوریل، شورای این شهر طوماری را تصویب کرد که خواستار بررسی اولیه بود. هفته گذشته، دولت مرکزی از شهر خواست تا این بررسی را بپذیرد.