پلیس توکیو به ساکنان خارجی قوانین رانندگی با «موتور گازی» در ژاپن را آموزش می‌دهد

تصادفات و نقض قوانین راهنمایی و رانندگی در توکیو با «موتور گازی»، که یک وسیله نقلیه دو چرخ شبیه دوچرخه‌های پدال محور بوده اما می‌تواند موتوری نیز باشد، در حال افزایش است.

جلسه آموزشی در مورد استفاده ایمن از موتور گازی در سفارت ویتنام در منطقه شیبویا توکیو برگزار شد. حدود ۳۰ نفر از جمله کارکنان سفارت شرکت کردند.

یک مربی از اداره پلیس کلانشهر توکیو توضیح داد که برای رانندگی با یک موتور گازی در ژاپن گواهینامه رانندگی و پلاک ثبت‌شده مورد نیاز است.

پلیس توکیو می‌گوید ۷۰ مورد نقض قانون مانند رانندگی بدون گواهینامه رانندگی طی سه ماه تا مارس امسال تأیید شده است. این شمار از تعداد کل ۵۶ مورد در کل سال ۲۰۲۳ فراتر رفته است. آنها می‌گویند تصادفات نیز نسبت به سال گذشته بسیار زیاد بوده است.

ویتنام و برخی کشورها و مناطق دیگر به رانندگان اجازه می‌دهند بدون گواهینامه رانندگی از این وسیله نقلیه استفاده کنند. پلیس می‌گوید که به همکاری با موسساتی مانند آموزشگاه‌های زبان ژاپنی برای آموزش به کسانی که بدون اطلاع از قوانین ژاپن موتور‌سواری می‌کنند، ادامه خواهد داد.