دادگاهی در ژاپن به یک زوج‌ همجنس اجازه داشتن نام خانوادگی یکسان داد

ان‌اچ‌کی دریافته است که دادگاهی در ژاپن به مردی که در یک رابطه با مرد دیگری است اجازه داده نام خانوادگی خود را تغییر دهد تا این زوج بتوانند نام خانوادگی یکسانی داشته باشند.

ازدواج همجنس‌گرایان در ژاپن ممنوع است. زوج‌های متاهل طبق قوانین موظف هستند یک نام خانوادگی را انتخاب کنند.

در ماه مارس، دادگاه خانواده ناگویا درخواست تغییر نام مردی با نام مستعار تاکامی آکیکازو را پذیرفت. تاکامی که فرزندخوانده‌ای را با همسر همجنس خود بزرگ می‌کند، مدعی شد که نام خانوادگی متفاوت این زوج آنها را در زندگی روزمره با مشکلاتی مواجه کرده است.

این زوج ادعا کردند که این مرد ممکن است نتواند در مراحل پزشکی یا تصمیم‌گیری هنگام دریافت درمان پزشکی فرزندشان شرکت کند، زیرا او قادر به اثبات خویشاوندی خود با کودک نیست. آنها همچنین گفتند که بیم آن دارند مجبور شوند گرایش جنسی خود را برای کسی که به ارتباط آنها با کودکشان مظنون است، فاش کنند.

دادگاه تشخیص داد که زندگی این زوج عملا با یک زوج دگرجنس‌گرا که قانونی ازدواج کرده‌ و فرزندانشان را بزرگ می‌کنند، یکسان است. با توجه به شرایط، دادگاه تشخیص داد که این زوج با مشکلات قابل توجهی روبرو هستند و قضاوت آن این بود که دلیل قانع‌کننده‌ای برای موافقت با درخواست تغییر نام آنها وجود دارد.

تاکامی در ماه آوریل با انجام مراحل اداری در واقع نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی شریک زندگی‌اش تغییر داد.

وکیل این زوج می‌گوید غیرعادی است که دادگاه به فردی که دارای رابطه همجنس‌گرا است اجازه تغییر نام خانوادگی بدهد. این وکیل می‌گوید امیدوار است تصمیم دادگاه ناگویا زوج‌های همجنس بیشتری را تشویق کند درخواست تغییر نام دهند.