حقوق بسیاری از شاغلان پاره‌وقت ژاپن در مذاکرات بهاری افزایش نیافت

گروهی از کارکنان پاره‌وقت در ژاپن که به دنبال افزایش دستمزد خود هستند، می‌گویند تقریبا نیمی از شرکت‌هایی که در آنها کار می‌کنند با درخواست آنها در مذاکرات دستمزد بهاره موافقت نکرده‌اند.

روز پنجشنبه، این گروه طی یک کنفرانس خبری گفت حدود ۳۰ هزار تن از این قبیل شاغلان خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزد یا بیشتر از ۱۰۷ کارفرمای خود شدند. تا این لحظه، تنها ۵۵ درصد شرکت‌ها پاسخ داده‌اند.

اما این گروه گفت میانگین افزایش تنها ۳ تا ۴ درصد است و ۴۸ شرکت باقیمانده هنوز با افزایش حقوق موافقت نکرده‌اند.

این گروه همچنین گفت حدود ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی که ماه میلادی جاری در بین کارکنانی که بطور پاره‌وقت و موقت کار می‌کنند، انجام شد، گفتند هیچ افزایشی دریافت نکرده‌اند.

این گروه می‌گوید غیرمعمول است که کارکنان پاره‌وقت در مذاکره برای افزایش دستمزد برنده شوند و آنها به مذاکره ادامه خواهند داد زیرا نتایج تا این لحظه ناچیز بوده است.

سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۱ میلیون شاغل پاره‌وقت در ژاپن وجود داشت که ۳۷ درصد کل نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دادند.