ژاپن نهنگ تیغ‌باله را به لیست صید تجاری اضافه می‌کند

سازمان شیلات ژاپن می‌گوید قصد دارد نهنگ تیغ‌باله را به فهرست صید تجاری خود اضافه کند. این سازمان می‌گوید موجودی کافی این گونه تایید شده است.

ژاپن در سال ۲۰۱۹ از کمیسیون بین‌المللی صید نهنگ خارج شد و صید تجاری نهنگ‌های نیزه‌ای، بروده و سِئی را از سر گرفت. نهنگ تیغ‌باله جدیدترین گونه اضافه شده به این لیست است و گونه‌ای بسیار بزرگتر است.

این سازمان قصد دارد در داخل آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن صید کند.

مانند سایر انواع، سهمیه‌های صید بر اساس روش‌های محاسبه کمیسیون بین‌المللی صید نهنگ IWC تعیین می‌شود.

این سازمان امیدوار است با در نظر گرفتن افکار عمومی، این تصمیم را در اوایل ماه ژوئیه نهایی کند.

اما صنعت صید نهنگ با چالش‌هایی مواجه است. بسیاری از کشورها با صید این پستانداران مخالف هستند و جمعیت ژاپن در حال حاضر بسیار کمتر به خوردن گوشت نهنگ تمایل دارند.