پس از تعلیق رسوایی ایمنی، تولید در همه کارخانه‌های دایهاتسو از سرگرفته شد

دایهاتسو موتور، واحد خودروهای کوچک تویوتا موتور، فعالیت کارخانه مرکزی خود را از سر گرفت. فعالیت این خودروساز، در پی رسوایی تقلب در آزمایش‌های ایمنی، به مدت چهار ماه و نیم به حالت تعلیق درآمده بود. اکنون هر چهار سایت تولید داخلی دایهاتسو مجددا وارد مدار تولید شده‌اند.

این خودروساز روز سه‌شنبه تولید دو مدل را در کارخانه خود در استان اوساکا از سر گرفت. حدود ۲۰۰ نفر در این کارخانه کار می‌کنند.

دایهاتسو در اواخر دسامبر، پس از اقرار به جعل آزمایش‌های ایمنی به منظور دریافت گواهینامه دولتی، همه کارخانه‌های خود را در ژاپن تعطیل کرد.

این شرکت طی این مدت تولید را در مراحلی از سر گرفته است، زیرا سازمان‌های ناظر تأیید کردند که برخی از مدل‌ها منطبق با استانداردهای دولتی هستد.

دایهاتسو قبلاً تولید خود را در کارخانه‌های استان‌های کیوتو و شیگا و یک شرکت تابعه در استان اویتا از سر گرفته بود.

دایهاتسو اکنون مجدداً سفارش‌های جدیدی را برای تقریباً همه مدل‌های بازار ژاپن می‌پذیرد، اما می‌گوید این سفارش‌ها هنوز به سطح قبل از تعلیق بازنگشته‌اند.