فناوری «دوقلوی دیجیتال» در خدمت شرکت‌های ساختمانی ژاپنی

پروژه‌های ساختمانی جدید می‌توانند تأثیر خوب و بد بسیاری بر محله‌هایشان داشته باشند.

در زمان حاضر، فناوری «دوقلوی دیجیتال»به سازندگان اجازه می‌دهد تا پیشاپیش این تاثیرگذاری را ببینند. این فناوری همچنین به حفظ ساختارهای تاریخی کمک می‌کند. تعداد روزافزونی از شرکت‌های ساختمانی ژاپنی امروزه این فناوری را به کار می‌گیرند.

شرکت «تایسِیی» پیمانکار عمده، از این فناوری در فضای دیجیتال برای بازتولید سمت غربی ایستگاه شینجوکو توکیو، که مرکز آسمان‌خراش‌های متعدد است، استفاده کرد.

این شرکت با استفاده از تجهیزات ویژه برای تجسم سه بعدی شکل سازه‌ها، داده‌هایی را از خیابان‌ها جمع‌آوری کرد.

جزئیاتی مانند ارتفاع ساختمان‌ها، موقعیت نسبی درختان قرارگرفته در خیابان‌ها، و همچنین حاشیه‌های کنار خیابان با دقت میلی‌متری تولید می‌شوند.

این برنامه امکان شبیه‌سازی‌های مختلفی را فراهم می‌کند، مانند دیدن اینکه چگونه یک بنای مرتفع جدید ممکن است در مناطق اطراف در زمان‌های مختلف روز جلوی نور خورشید را بگیرد.

«تایسِیی» می‌گوید که این فناوری حس دقیقی از چگونگی تأثیرگذاری ساختمان‌های جدید یا پروژه‌های نوسازی بر منطقه اطراف خود ایجاد می‌کند.

شیمیزو، یکی دیگر از شرکت‌های اصلی ساخت‌وساز، در همکاری با معبد اِیهِیجی در استان فوکویی در مرکز ژاپن ساختارهای معبد را به صورت دیجیتالی بازسازی می‌کند.

شیمیزو می‌گوید این فناوری می‌تواند میزان حفظ شدن ساختمان‌ها را بررسی کند و در صورت آسیب دیدن ساختمان‌ها در اثر فاجعه یا آتش‌سوزی به بازسازی آنها کمک کند.