اینوئه نائویا در دفاع از عنوان قهرمانی سوپر خروس وزن لوئیس نری را ناک‌اوت کرد

اینوئه نائویا بوکسور ژاپنی برای اولین‌بار با ناک اوت کردن تکنیکی لوئیس نری مکزیکی در راند ششم در توکیو از قهرمانی بلامنازع خود در سوپر خروس وزن دفاع کرد.

اینوئه سال گذشته پس از قهرمانی بلامنازع در وزن‌های مختلف، هر چهار عنوان اصلی را در بخش سوپر خروس وزن از آن خود کرد. نری قهرمان سابق دو عنوان از این چهار عنوان در جهان است.

نری اینوئه را در راند اول با مشت چپ به زمین زد. اما اینوئه بلند شد و نری را در راند بعدی با یک مشت چپ زد. یک ضربه چپ دیگر از اینوئه حریف مکزیکی‌اش را دوباره در پنجمین راند به کف رینگ فرستاد.

در راند ششم، اینوئه نری را به گوشه رینگ کشاند و با یک ضربه مشت راست کار را تمام کرد.