یک گروه تحقیقاتی: یک جلبک با بخش سلولی تثبیت‌کننده نیتروژن در مرحله اولیه تکامل کشف شد

یک گروه از دانشمندان بین‌المللی می‌گویند یک جلبک دریایی با بخش سلولی «مرحله اولیه تکامل» پیدا کرده‌اند که می‌تواند نیتروژن جو زمین را جذب کند.

این محققان که از موسساتی از جمله دانشگاه کوچی ژاپن و دانشگاه کالیفرنیا هستند، این یافته‌ها را در مجله ساینس (Science) آمریکا گزارش کردند.

نیتروژن تقریبا ۸۰ درصد هوای زمین را تشکیل می‌دهد. اما تنها برخی از باکتری‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌ها شناخته شده‌اند که توانایی جذب این گاز از جو و تبدیل آن به یک شکل مفید بیولوژیکی را دارند.

این توانایی که تثبیت نیتروژن نامیده می‌شود، تاکنون در هیچ یک از یوکاریوت‌ها (سلول یا موجودی که هسته مشخصی داشته باشد)، کشف نشده است. یوکاریوت‌ها شامل حیوانات و گیاهان می‌شوند.

این تیم تحقیقاتی، اولین روش برای پرورش گونه‌ای از جلبک‌های اقیانوسی که یک یوکاریوت به طول حدود ۲۰ میکرومتر است را ابداع کرده‌اند.

این تیم می‌گوید تصور می‌شد یک باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن درون این جلبک در پیوندی به نام همزیستی (اندوسیمبیوز) زندگی می‌کند. این پدیده شامل دو موجود غیرمشابه است که شرایط لازم برای ادامه حیات یکدیگر را فراهم می‌کنند. اما این تیم می‌گوید این باکتری فراتر از همزیستی تکامل یافته و اکنون به عنوان یک اندام سلولی تثبیت‌کننده نیتروژن در «مرحله اولیه تکامل» عمل می‌کند.

یوشیدا تاکاشی استاد دانشگاه کیوتو که یک میکروبیولوژیست دریایی است، می‌گوید این یافته‌ها در مطالعه چگونگی تکامل اشکال حیات حائز اهمیت هستند. او می‌افزاید که می‌توان از توانایی تثبیت نیتروژن جهت توسعه روش‌هایی برای رشد محصولات کشاورزی بدون استفاده از کود بهره برد.