محققان ژاپنی: حسگرهای طعم تلخ احتمالا از ۴۵۰ میلیون سال پیش وجود داشته‌اند

محققان ژاپنی می‌گویند کشف کرده‌اند برخی از گونه‌های کوسه و سفره‌ماهی حسگرهای طعم تلخ همانند انسان دارند.

آنها می‌گویند ممکن است قدمت حسگرهای طعم تلخ به ۴۵۰ میلیون سال قبل بازگردد زمانی که گونه‌ ماهی‌های اولیه که باور بر آن است اجداد انسان‌ها بودند، به سفره‌ماهی و کوسه تبدیل شدند.

اخیرا، تیمی از دانشگاه میجی و یک موسسه تحقیقاتی که منشا تکاملی حسگرهای طعم تلخ را بررسی کردند، یافته‌های خود را در مجله Current Biology منتشر کردند.

آنها ادعا می‌کنند ژن TAS2R را که در انسان یافت می‌شود، در سفره‌ماهی‌های قرمز و کوسه‌های خیزرانی نیز کشف کرده‌اند. آنها می‌گویند این ژن‌ در اندام‌های حسی دهان به نام جوانه‌های چشایی بروز می‌کند.

آنها می‌گویند برخی از گونه‌های ماهی‌های بدوی که اجداد انسان هستند، حدود ۴۵۰ میلیون سال پیش به سفره‌ماهی و کوسه تبدیل شدند و احتمالا در آن زمان حسگرهای طعم تلخ وجود داشته است.

محققان حدس می‌زنند گونه‌ ماهی‌های بدوی تکامل یافته و از آرواره‌ و توانایی خوردن غذاهای مختلف برخوردار شدند و حسگرهای طعم تلخ برای جلوگیری از خوردن اشتباهی مواد سمی ایجاد شدند.

ایتویی‌گاوا آکیهیرو، محقق دانشگاه میجی، می‌گوید جالب است بدانیم انسان‌ امروزی می‌تواند با حسگرهایی که ۴۵۰ میلیون سال پیش به دست آمدند، از طعم تلخ موادی مانند آبجو و قهوه لذت ببرد.