چین کاوشگر چانگ‌ای-۶ را برای نمونه‌برداری از نیمه تاریک ماه پرتاب کرد

مقامات آژانس فضایی چین می‌گویند که با موفقیت یک کاوشگر بدون‌سرنشین را برای جمع‌آوری نمونه‌هایی از سمت تاریک ماه، پرتاب کرده‌اند.

این خبر روز جمعه، اندکی پس از پرتاب کاوشگر چانگ‌ای-۶ از سایتی در جزیره هاینان در جنوب چین منتشر شد.

این فضاپیما برای جمع‌آوری و آوردن سنگ‌ها و نمونه‌های دیگر از سمت تاریک ماه طراحی شده است.

در صورت موفقیت، این ماموریت اولین در نوع خود خواهد بود. اما کارشناسان می‌گویند که چالش‌های مهمی در انجام این ماموریت وجود دارد.

ارتباط مستقیم مستمر با این کاوشگر غیرممکن است زیرا امواج رادیویی از زمین به سمت تاریک ماه نمی‌رسند.

مقامات چینی می‌گویند قصد دارند حدود دو کیلوگرم نمونه از سطح تاریک ماه جمع‌آوری کنند و این کاوشگر را ۵۳ روز پس از پرتاب به زمین بازگردانند.