حکومت نظامیان در میانمار صدور مجوز کار خارج از کشور برای مردان را تعلیق کرد

حاکمان نظامی میانمار صدور مجوز کار در خارج از کشور برای مردان را تعلیق کرده‌اند. این اقدام ظاهرا برای جلوگیری از فرار مردان از خدمت سربازی صورت گرفته است.

رسانه‌های مستقل و سفارت ژاپن در میانمار می‌گویند وزارت کار که تحت کنترل ارتش قرار دارد فاش کرده است که این تعلیق از روز چهارشنبه آغاز شده است.

آنها می‌گویند که این وزارتخانه دلیل روشنی برای این اقدام ارائه نکرده است و نیز نمی‌گوید که این تعلیق تا چه زمانی ممکن است ادامه یابد.

کمبود نیرو توان ارتش میانمار را محدود کرده است؛ ارتشی که سه سال پیش با کودتا قدرت را به دست گرفت، اما با تشدید جنگ با نیروهای طرفدار دموکراسی و شبه‌نظامیان قومی مواجه است.

حکومت نظامیان در ماه فوریه خدمت سربازی اجباری برای افراد ۱۸ سال به بالا را اعلام کرد و فراخواندن شهروندان برای انجام خدمت سربازی را شروع کرد.

این اقدام بسیاری از جوانان را بر آن داشته است که به تایلند کشور همسایه فرار کنند یا به صف مبارزان دموکراسی‌خواه بپیوندند.