افزایش بی‌سابقه تعداد مسافران خارجی در فرودگاه ناریتا در سال مالی ۲۰۲۳

تعداد مسافران خارجی در فرودگاه ناریتا ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ که ماه مارس پایان یافت٬ به رکورد بالایی رسید.

شرکت فرودگاه بین‌المللی ناریتا می‌گوید در سال مالی گذشته حدود ۴۴ / ۲۷ میلیون نفر پروازهای بین‌المللی از مبدا یا به مقصد این فرودگاه در خارج از توکیو داشتند.

این رقم حدود ۸۰ درصد سطح سال مالی ۲۰۱۹ یعنی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بود، اما بیش از دو برابر سال مالی ۲۰۲۲ بود.

خارجی‌ها حدود ۸۹ / ۱۷ میلیون نفر از کل مسافران را تشکیل می‌دادند که یک رکورد محسوب می‌شود.

این افزایش تعداد مسافران به کاهش محدودیت‌های ورود پس از همه‌گیری کرونا و تضعیف ین نسبت داده می‌شود.

در همین حال، مسافران ژاپنی در پروازهای بین‌المللی در مجموع حدود ۷۸ / ۶ میلیون نفر بودند که تقریباً نیمی از رقم سال مالی ۲۰۱۹ بود.

تامورا آکیهیکو، رئیس شرکت فرودگاه ناریتا٬ می‌گوید که در سال مالی گذشته تقاضای پرواز به طور کامل بهبود یافته است. او می‌گوید که انتظار می‌رود در سال مالی جاری بهبود بیشتری حاصل شود، اما این فرودگاه با چالش تامین نیروی انسانی برای کار در فرودگاه و سایر مشاغل مواجه است.