بریتانیا مهاجران غیرقانونی را قبل از اخراج آنها به رواندا بازداشت می‌کند

دولت بریتانیا اعلام کرده است که بازداشت مهاجران غیرقانونی برای آماده‌سازی اخراج آنها به رواندا آغاز شده است.

این اقدام روز چهارشنبه در حالی صورت گرفت که قانون ایمنی رواندا در ماه گذشته تصویب شد. طبق این قانون پناهجویانی که بدون مجوز وارد بریتانیا شده‌اند به این کشور آفریقایی بازگردانده می‌شوند.

دولت بریتاینا می‌گوید که اقدامات برای مقابله با مهاجرانی که برای درخواست وضعیت پناهندگی به طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، به یک بار مالی سنگین تبدیل شده است.

دولت همچنین روز چهارشنبه تصاویری از یورش مقامات اداره مهاجرت به خانه‌های افرادی را منتشر کرد که گمان می‌رود قرار است به رواندا اخراج شوند. دیده شد که ماموران به دست این افراد دستبند زده و آنها را سوار ماشین‌های ون کردند.

تعداد بازداشت‌شدگان و مکان‌هایی که در آنجا بازداشت شده‌اند هنوز مشخص نیست. اما دولت می‌گوید که یورش سراسری صورت گرفته است.

گروه های حمایت از پناهجویان این طرح اخراج را محکوم کرده و می‌گویند که این طرح ناقض حقوق بشر است.

منتقدان به این تصاویر ویدئویی واکنش تندی نشان داده‌اند که به گفته آنها ماهیت غیرانسانی این طرح را بیشتر افشا می‌کند.