سازمان ملل حمله به مسجدی در افغانستان را محکوم کرد

پس از حمله افراد مسلح به مسجدی در افغانستان و کشته شدن دستکم پنج نفر، سازمان ملل خواستار حمایت از مسلمانان شیعه شده است.

این حمله روز دوشنبه در ولایت هرات در غرب افغانستان رخ داد. مقامات حکومت موقت طالبان می گویند که یک کودک در میان کشته شدگان بود. سه نفر نیز مجروح شدند.

رویترز گزارش می دهد که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند. این ستیزه جویان مسلمانان شیعه را دشمن خود می دانند و اغلب آنها را هدف قرار می دهند.

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را محکوم کرد و خواستار اقدامات فوری برای تضمین امنیت جوامع شیعه شد.