درخواست دولت ژاپن از شهرداری گِنکای برای بررسی انتخاب محل دفن زباله‌های هسته‌ای

وزیر صنعت ژاپن از شهری در غرب این کشور خواسته است که بررسی مرحله اول برای انتخاب محل دفع نهایی زباله‌های رادیواکتیو با سطح تشعشع بالا را بپذیرد.

این اقدام پنج روز پس از آن صورت گرفت که شورای شهر گِنکای در استان ساگا طوماری برای درخواست پذیرش بررسی مرحله اول ارائه شده از سوی سه سازمان محلی را تصویب کرد.

طبق قانون، زباله‌های پرتوزا از نیروگاه‌های هسته‌ای باید بیش از ۳۰۰ متر زیر زمین دفن شوند و مستلزم انجام بررسی‌ها در سه مرحله برای انتخاب مکان‌های احتمالی دفع نهایی این زباله‌ها است.

روز چهارشنبه، یک مقام ارشد وزارت صنعت نامه‌ای از وزیر را برای درخواست انجام این بررسی به واکیاما شینتارو٬ شهردار گِنکای٬ داد.

شهردار گفت که به تصویب شورا به شدت اهمیت خواهد داد و پاسخی را در نظر خواهد گرفت.

این دومین موردی است که دولت مرکزی از یک دولت محلی درخواست می‌کند که این بررسی را بپذیرد. اولین مورد٬ درخواست از روستای کامواِنای در استان هوکایدو در شمال کشور در سال ۲۰۲۰ بود.

بررسی مرحله اول پس از درخواست یک دولت محلی برای آن یا پذیرش درخواست دولت مرکزی انجام می‌شود.

چندین شهرداری دیگر نیز تمایل خود برای پذیرش این بررسی را نشان داده بودند. به شهرداری که بررسی مرحله اول را بپذیرد تا سقف ۲ میلیارد ین یا بیش از ۱۲ میلیون دلار یارانه پرداخت می‌شود. اما هیچ یک از شهرداران شهرهای دیگر پس از مواجهه با مخالفت‌های محلی، این بررسی را رسما نپذیرفتند.