گروه ۷ طی بیانیه‌ای کنار گذاشتن تولید برق از زغال‌سنگ تا اوایل دهه ۲۰۳۰ را تصویب کرد

وزرای انرژی کشورهای گروه هفت توافق کردند که تولید بی‌رویه برق با استفاده از زغال‌سنگ را طی نیمه اول دهه ۲۰۳۰ یا طبق یک چارچوب زمانی جایگزین، به‌طور مرحله‌ای کنار بگذارند.

مذاکرات دو روزه این وزرا در تورین ایتالیا روز سه‌شنبه پایان یافت. این نشست پس از کنفرانس کوپ۲۸ سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی که سال گذشته برگزار شده بود انجام شد.

در بیانیه‌ای که پس از این نشست صادر شد، آمده است که گروه هفت تا اواسط دهه ۲۰۳۰ «یا بر اساس یک جدول زمانی که طبق آن، با توجه به راهکارهای هر یک از این کشورها در دستیابی به انتشار کربن صفر خالص، بتوان به حد افزایش دمای ۵ / ۱ درجه سانتیگرادی دست یافت،» استفاده از زغال‌سنگ در تولید برق را کنار خواهد گذاشت.

در این سند همچنین از دیگر کشورها خواسته شده است تا اهداف جدید خود برای کاهش انتشار کربن در سال ۲۰۳۰ و بعد از آن را تا اوایل سال آینده ارائه کنند.

در این بیانیه آمده است که گروه هفت قصد دارد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کند. هدف تعیین شده در این بیانیه، افزایش بیش از شش برابری میزان ذخیره انرژی نسبت به سطوح فعلی با استفاده از باتری‌ها و روش‌های دیگر و رساندن آن به ۱۵۰۰ گیگاوات است.

در این بیانیه همچنین آمده است که کشورهای گروه هفت همکاری خود را در حمایت از کشورهای در حال توسعه در آفریقا و سایر مناطق برای اتخاذ اقدامات اقلیمی افزایش خواهند داد.