ژاپن قوانین جدیدی را برای انتقال فناوری‌های کلیدی به خارج از کشور وضع می‌کند

مقامات ژاپنی قصد دارند مقررات جدیدی را در مورد انتقال فناوری‌های مرتبط با صنایع کلیدی کشور به خارج وضع کنند تا از استفاده آنها برای مقاصد نظامی جلوگیری شود.

انتظار می‌رود وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت شرکت‌های خصوصی را موظف کند که در صورت برنامه‌ریزی برای انتقال فناوری مرتبط با محصولات رقابتی ژاپنی، مانند نیمه‌هادی‌ها، صنایع هواپیماسازی و محصولات مرتبط، به خارج از کشور، از قبل به این وزارتخانه گزارش دهند.

در حال حاضر، این وزارتخانه از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد که برای انتقال فناوری‌های مربوط به انرژی هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی به خارج از کشور از دولت مجوز دریافت کنند.

شرکت‌ها همچنین برای انتقال سایر فناوری‌های با کاربردهای نظامی بالقوه به خارج از کشور ملزم به دریافت مجوز هستند، اما مجبور نیستند پیشاپیش آن را گزارش کنند.

این وزارتخانه می‌گوید که در واکنش به افزایش فناوری‌های با کاربرد دوگانه که می‌تواند در بخش‌های نظامی و غیرنظامی استفاده شود، افزایش اقدامات سختگیرانه ضرورت پیدا می‌کند.

بر اساس این طرح جدید، که صنایعی را که ژاپن در آنها برتری دارد هدف قرار می‌دهد، شرکت‌های خصوصی موظف هستند در صورت برنامه‌ریزی برای انجام مطالعه مشترک یا ساخت کارخانه در خارج از کشور، از قبل به دولت گزارش دهند.

اگر دولت تشخیص دهد که خطر تغییر کاربری برای استفاده نظامی وجود دارد، از شرکت‌ها می‌خواهد که از قبل مجوز بگیرند. شرکت‌ها در صورت گزارش نادرست برنامه‌ها مجازات خواهند شد.