نرخ بیکاری ژاپن در سال مالی ۲۰۲۳ ثابت و ۶ / ۲ درصد بود

میانگین نرخ بیکاری ژاپن در سال مالی که در آخر ماه مارس به پایان رسید به ۶ / ۲ درصد رسید که نسبت به سال مالی گذشته تغییری نکرده است.

وزارت کشور ژاپن می‌گوید تعداد افراد شاغل به میزان ۲۸۰ هزار نفر افزایش داشته است و بطور میانگین ​​به بیش از ۵ / ۶۷ میلیون نفر رسیده است. صنایع تولید و بخش‌های هتلداری و غذاخوری عامل اصلی این افزایش بوده‌اند.

مقامات این وزارتخانه می‌گویند که به نظر می‌رسد وضعیت شغلی در حال بهبود است و تعداد افراد شاغل تقریباً به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است.

در همین حال، نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی در ماه مارس نسبت به فوریه نیز بدون تغییر و ۶ / ۲ درصد بود.

یک بررسی که جداگانه توسط وزارت کار صورت گرفت نشان می‌دهد که نسبت فرصت‌های شغلی به متقاضیان در ماه مارس بطور متوسط ​​در سراسر کشور به ۲۸ / ۱ رسیده است.

این رقم نسبت به ماه فوریه ۰۲ / ۰ واحد افزایش داشت و به این معنی است که برای هر ۱۰۰ جویای کار، ۱۲۸ موقعیت شغلی در دسترس بود.