توافق‌نامه مقابله با پاندمی‌ها در سازمان جهانی بهداشت نهایی می‌شود

کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت مذاکرات را با هدف نهایی کردن یک توافقنامه مقابله با پاندمی‌ها بر اساس درس‌های آموخته شده از همه‌گیری کووید-۱۹ از سر گرفته‌اند.

اعضای این سازمان مذاکرات را دو سال پیش با هدف تقویت اقدامات جهانی برای جلوگیری از بیماری‌های عفونی و انتشار ویروس‌های جدید آغاز کردند.

هدف کشورهای عضو این است که توافق‎‌نامه مقابله با پاندمی‌ها در مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ماه مه تصویب شود.

نشست نهایی مجموعه‌ای از اجلاس مربوط به توافق‌نامه روز دوشنبه پشت درهای بسته در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو، سوئیس، آغاز شد.

این پیش‌نویس توافق‌نامه که قبلا منتشر شد، از هر یک از امضاکنندگان می‌خواهد که برنامه‌های جامع ملی پیشگیری از بیماری همه‌گیر و نظارت بر سلامت عمومی را توسعه داده و آنها را به طور دوره‌ای به‌روز کنند.

همچنین می‌گوید که هر یک از اعضا باید منابع مالی بیشتری را برای کمک به کشورهای در حال توسعه بسیج کند.

این پیش‌نویس توافق‌نامه با هدف ارتقاء انتقال فناوری و دانش به منظور تولید واکسن و دارو در کشورهای در حال توسعه است.

این پیش‌نویس موسسات تحقیق و توسعه و تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا از حق امتیاز استفاده از فناوری برای تولید محصولات بهداشتی مرتبط با بیماری همه‌گیر در طول همه‌گیری چشم‌پوشی کنند یا هزینه آن را کاهش دهند.