ژاپن سیستم رادار نظارت هوایی سیار را به فیلیپین تحویل داد

در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین مانیل و پکن در دریای چین جنوبی، ژاپن یک سیستم راداری متحرک نظارت هوایی را به فیلیپین تحویل داده است.

اونیکی ماکوتو، معاون وزیر دفاع ژاپن، و ژیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع فیلیپین، از جمله مقاماتی بودند که روز دوشنبه در مراسم تحویل در مانیل شرکت کردند.

دولت فیلیپین قراردادی را با یک سازنده بزرگ ژاپنی برای تحویل واحدهای راداری مخصوص صادرات، امضا کرده است که این واحدها بر اساس سیستم به کار گرفته شده در نیروهای دفاع از خود ژاپن ساخته شده‌اند.

اونیکی گفت که اگر ژاپن و فیلیپین توانایی‌های نظارتی خود را تقویت کنند و در محیط امنیتی که به طور فزاینده‌ای تنش‌زا است در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام با یکدیگر همکاری کنند، به تقویت بازدارندگی کمک خواهد کرد.

تئودورو گفت که دو کشور با چالش‌های مشابهی روبرو هستند و خواستار همکاری برای رویارویی با آنها شد.

مانیل قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ در مجموع چهار سیستم راداری از ژاپن خریداری کند.