محققان: در پیوند مهندسی‌ زیستی احتمالا یک گام کلیدی برداشته شد

محققان ژاپنی می‌گویند جریان خون در ریه‌های پیوند شده از طریق مهندسی‌ زیستی به موش‌ها را تایید کرده‌اند. آنها می‌گویند این ریه‌ها با استفاده از سلول‌های انسانی ساخته شده‌اند.

استادیار سوزوکی تاکایا در مؤسسه توسعه، پیری و سرطان دانشگاه توهوکو و سایر محققان می‌گویند که آنها تمام سلول‌های ریه‌های موش بیرون آوردند. با این حال، الیاف کلاژن و غشای پایه نگه‌داشته شدند.

این گروه می‌گوید سپس سلول‌های انسانی را برای ساخت ریه‌ها از جمله رگ‌های خونی به این داربست‌ها تزریق کردند و اندام‌های ایجاد شده از طریق مهندسی‌ زیستی را به موش‌های دیگر پیوند زدند.

محققان می‌گویند مهندسی اندام‌های پیچیده مانند ریه‌ها همچنان یک چالش بزرگ است.

آنها می‌گویند پلتفرم مهندسی‌ زیستی ریه در مقیاس موش که مطالعه آنها توسعه یافته است، می‌تواند در آینده مهندسی‌ زیستی اندام‌های بزرگتر و در مقیاس انسانی را آسان کند.

سوزوکی می‌گوید معماری ریه‌های پستانداران اساساً در بین گونه‌هایی از جمله موش، خوک و انسان سازگار است. او معتقد است که پلتفرم جدید گام مهمی در جهت انجام تحقیقات با استفاده از خوک و سایر حیوانات بزرگ برای پیوند ریه‌های ساخته شده از طریق مهندسی‌زیستی به انسان است.