حزب اصلی اپوزیسیون ژاپن در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شد

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان ژاپن برای ۳ حوزه انتخاباتی روز یکشنبه برگزار شد. نامزدهای حزب اصلی اپوزیسیون، حزب مشروطه دموکرات، هر سه کرسی را به دست آورده‌اند. انتظار می‌رود که نتایج بر مدیریت دولت به رهبری نخست‌وزیر کیشیدا فومیو تأثیر بگذارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های انتخاباتی توکیو و استان‌های شیمانه و ناگاساکی برگزار شد.

در حوزه شماره ۱ شیمانه، نامزد حزب مشروطه دموکرات، رقیب خود از حزب لیبرال دموکرات را شکست داد.

در حوزه شماره ۱۵ توکیو در پی استعفای معاون سابق وزیر دادگستری به دلیل اتهامات خرید رای این انتخابات برگزار شد که نامزد حزب مشروطه دموکرات برنده شد. حزب لیبرال دموکرات نامزدی را برای این کرسی معرفی نکرد.

حزب لیبرال دموکرات همچنین در حوزه شماره ۳ در استان ناگاساکی هم در رقابت شرکت نکرد. انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه به این دلیل برگزار شد که یک قانونگذار به دلیل رسوایی فاندریزینگ سیاسی از قدرت کناره‌گیری کرد.

ایزومی کنتا رئیس حزب مشروطه دموکرات گفت: «انتخابات میان‌دوره‌ای آزمونی برای اصلاحات سیاسی بود. افراد زیادی در سراسر ژاپن هستند که می‌خواهند نظرات خود را بیان کنند. اگر برنامه‌های حزب لیبرال دموکرات برای اصلاحات سیاسی پیشرفتی نمی‌کند، طبیعتاً باید به دنبال خواست رای‌دهندگان باشیم.»

موتگی توشیمیتسو، دبیرکل حزب لیبرال دموکرات گفت: «ما باید نتایج را بپذیریم. ما سعی خواهیم کرد با تلاش خستگی‌ناپذیر برای اصلاحات، اعتماد عمومی را دوباره به دست آوریم.»