کره شمالی: به وظیفه خود برای نظارت فضایی ادامه می‌دهیم

کره شمالی می‌گوید برای افزایش قابلیت‌های شناسایی فضایی خود، طبق برنامه‌، به «وظیفه مهم» خود برای نظارت بر مانورهای نظامی آمریکا و سایر نیروهای متخاصم ادامه خواهد داد.

کشورهای مربوطه در حال آماده باش بالا قرار دارند زیرا گمان می‌رود کره شمالی سرگرم تدارک برای پرتاب ماهواره جاسوسی نظامی دیگری در آینده نزدیک است.

کره شمالی پس از پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره نظامی خود با نام «مالیگیونگ ۱» در نوامبر ۲۰۲۳، برنامه‌هایش را برای پرتاب ۳ ماهواره جاسوسی نظامی دیگر در سال میلادی جاری اعلام کرد.

اداره ملی فناوری هوا-فضای کره شمالی که مسئول پرتاب ماهواره‌های شناسایی نظامی است، بیانیه سخنگوی خود را روز شنبه از طریق خبرگزاری مرکزی دولتی کره منتشر کرد.

این اداره با انتقاد از پرتاب دومین ماهواره جاسوسی کره جنوبی از آمریکا در ماه میلادی جاری، گفت پروژه توسعه فضایی کره شمالی از جمله پرتاب ماهواره نظامی «یک راهکار استراتژیک ضروری برای تضمین امنیت، منافع و حق موجودیت کشورمان است.»

یک اندیشکده آمریکایی می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پرتاب ماهواره «سوهه» در شمال غرب کره شمالی نشان می‌دهند این کشور سرگرم ندارک برای پرتاب یک ماهواره جاسوسی دیگر در آینده نزدیک است.