بانک ژاپن به سیاست پولی خود ادامه می‌دهد

بانک ژاپن می‌گوید سیاست پولی خود را بدون تغییر باقی می‌گذارد. این اعلام در پایان نشست دو روزه این بانک در روز جمعه منتشر شد.

بانک ژاپن تصمیم گرفت به سیاستی که در ماه مارس اتخاذ کرده بود، پایبند بماند.

این زمانی بود که به سیاست بلندمدت نرخ بهره منفی پایان داد و نرخ‌های کوتاه مدت را به محدوده صفر تا ۱ / ۰ درصد رساند. این بانک می‌گوید هدف خود را حفظ خواهد کرد.

سیاستگذاران همچنین به خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن در همان سطح قبلی ادامه خواهند داد.

در همین حال، این بانک پیش بینی خود از تورم برای سال مالی ۲۰۲۴ را که از اول آوریل آغاز شد، افزایش داده است.

اکنون انتظار می‌رود قیمت‌ها ۸ / ۲ درصد افزایش یابند که نسبت به ۴ / ۲ درصدی که در ژانویه پیش بینی کرده بود، بیشتر است.

این میانگین پیش‌بینی برای شاخص قیمت مصرف کننده است و مواد غذایی تازه را شامل نمی‌شود.

بانک ژاپن همچنین پیش‌بینی خود برای سال مالی آینده را در مقایسه با ۸ / ۱ درصد قبلی به ۹ / ۱ درصد افزایش داد.

برای سال مالی ۲۰۲۶، این بانک انتظار دارد قیمت‌ها ۹ / ۱ درصد افزایش یابند.