شکوفه‌های گیلاس در پارک تاریخی هاکوداته در هوکایدو

شکوفه‌های گیلاس در پارک گوریوکاکو، یک پارک تاریخی در شهر هاکوداته در هوکایدو، شمالی‌ترین استان ژاپن، در حال شکوفایی کامل هستند.

پارک گوریوکاکو در محل پایگاه محلی دولت شوگون‌های ادو ایجاد شده است که مقر حکومت نظامی ژاپن در دوره ادو بود.

زمانی که پارک در سال ۱۹۱۴ به روی عموم باز شد، در مجموع ۵ هزار درخت گیلاس آنجا کاشته شد.

حدود ۱۵۰۰ درخت معمولاً در اواخر آوریل شکوفا می‌شوند. رصدخانه هواشناسی محلی در روز سه‌شنبه شکوفایی کامل را اعلام کرده است.

انبوهی از گردشگران روز چهارشنبه برای سیاحت شکوفه‌ها جمع شدند.

شکوفه‌ها تا آخر هفته در بهترین حالت شکوفایی خود خواهند بود.