۳۰ تن ماهی تن زردباله در بندر کاگوشیما تخلیه شد

محموله بزرگ ماهی تن زردباله در یکی از بنادر اصلی برای قایق‌های ماهیگیری در دریای عمیق در شهر ایچیکی‌کوشیکینو، استان کاگوشیما، جنوب غربی ژاپن تخلیه شده است.

مراسم استقبال روز دوشنبه برای یک کشتی برگزار شد که با حدود ۳۰ تن ماهی تن زردباله صید شده در سواحل موزامبیک در جنوب شرقی آفریقا به ژاپن بازگشت.

برای بلند کردن ماهی‌های یخ زده که هر کدام حدود ۴۰ کیلوگرم وزن داشتند از جرثقیل استفاده شد.

این بندر محل استقرار ۱۸ کشتی اقیانوس‌پیما است و یکی از بزرگترین بنادر برای کشتی‌های صید ماهی تن دریای عمیق در کشور است. بیشتر صیدها در بنادر استان شیزوئوکا تخلیه می‌شود که به توکیو و سایر مناطق عمده مصرف‌کننده نزدیکتر است.