طرح دولت ژاپن برای ایجاد مسیرهای حمل و نقل خودکار در بزرگراه‌ها

کیشیدا فومیو نخست‌وزیر ژاپن به وزرای کابینه دستور داده است تا یک طرح پایه برای ساخت مسیرهای حمل و نقل خودکار در امتداد بزرگراه‌های سراسر این کشور تهیه کنند.

دولت در حال بررسی ایجاد آنچه بوده است که آن را سیستم «مسیر عبور خودکار» می‌خواند و نوع جدیدی از زیرساخت مختص حمل و نقل خودکار کالاها با استفاده از وسایل نقلیه بدون‌سرنشین است.

این اقدام برای مقابله با کمبود نیروی کار در بخش حمل و نقل است که پیش‌بینی می‌شود در ژاپن با مشکلات جدی‌تری مواجه شود.

کیشیدا روز دوشنبه به وزرای مربوطه دستور داد تا حوالی تابستان یک چارچوب پایه شامل انتخاب مسیرها را برای این سیستم جدید تهیه کنند تا مشکل حمل و نقل به صورت ساختاری حل شود.