والدین و کارشناسان: فرهنگ کار ژاپن باعث کاهش نرخ باروری به پایین‌ترین حد شد

نرخ باروری کل ژاپن در سال گذشته به پایین‌ترین میزان از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۴۷ کاهش یافت. بسیاری از مردم این کاهش را به فرهنگ کاری انعطاف‌ناپذیر این کشور نسبت می‌دهند.

آمارهای اولیه جمعیت شناختی سال ۲۰۲۳ که وزارت بهداشت روز چهارشنبه منتشر کرد، نشان می‌دهد نرخ باروری کل یعنی تعداد فرزندانی که انتظار می‌رود هر زن در طول زندگی خود به دنیا بیاورد، ۰۶ / ۰ واحد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۲۰ / ۱ رسید. این نرخ همچنین هشتمین کاهش پیاپی نسبت به سال گذشته بود.

این نرخ در همه استان‌ها کاهش یافته است. توکیو با ۹۹ / ۰ کمترین نرخ را ثبت کرد. پس از آن هوکایدو با ۰۶ / ۱ و سپس میاگی با ۰۷ / ۱ قرار گرفتند. اوکیناوا با ۶۰ / ۱ بالاترین نرخ را داشت و پس از آن میازاکی و ناگاساکی با ۴۹ / ۱ و کاگوشیما با ۴۸ / ۱ قرار داشتند.

برای حفظ جمعیت پایدار نرخ ۰۷ / ۲ ضروری در نظر گرفته می‌شود.

تعداد نوزادان ژاپنی که سال گذشته متولد شدند نیز کمترین میزان بوده است. این رقم با کاهش ۴۳,۴۸۲ نوزاد نسبت به سال گذشته به ۷۲۷,۲۷۷ رسید که کمترین میزان از زمان شروع آمارگیری در سال ۱۸۹۹ است.

مقامات این وزارتخانه گفتند که کاهش نرخ زاد و ولد در وضعیت بحرانی قرار دارد. آنها خاطرنشان کردند که آخرین فرصت برای معکوس کردن روند، دوره تا سال ۲۰۳۰ است، زیرا پیش‌بینی می‌شود پس از آن جمعیت جوان به شدت کاهش یابد.