1m 53s
Mini Mt. Fuji
1m 53s

Sometimes if you can't go to Mount Fuji, you must to bring Mount Fuji to you.