Kihara Takuto

Kihara Takuto

NHK Shizuoka Station
Video journalist