NHK WORLD > Trang tiếng Việt > Tin tiếng Việt

tin tức

Trở về đầu trang Tin tức

Việc đánh bắt cá voi của Nhật Bản có thể bị hoãn

Hôm nay, 18/9, Ủy ban quốc tế về đánh bắt cá voi thông qua 1 nghị quyết, và nghị quyết này có thể trì hoãn việc nối lại đánh bắt cá voi vì mục đích nghiên cứu của Nhật Bản.

Nghị quyết do New Zealand đệ trình, được thông qua trong ngày cuối của cuộc họp toàn thể của Ủy ban quốc tế về đánh bắt cá voi, tổ chức tại Slovenia.

Mặc dù nghị quyết không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng quốc tế ngày càng phản đối việc Nhật Bản đánh bắt cá voi vì mục đích nghiên cứu.