NHK WORLD > Trang tiếng Việt > Tin tiếng Việt

tin tức

Trở về đầu trang Tin tức

Nội các thông qua sửa đổi luật Bộ Phòng vệ

Chính phủ Nhật Bản sẽ đề nghị Quốc hội sửa đổi luật để trao thẩm quyền như nhau cho nhân viên dân sự và nhân viên mặc quân phục tại Bộ Phòng vệ.

Thứ Sáu, Nội các của Thủ tướng Abe Shinzo tán thành dự luật để sửa đổi luật thành lập Bộ Phòng vệ. Động thái này được xem là thay đổi khái niệm được duy trì lâu nay về kiểm soát dân sự của Lực lượng Phòng vệ.

Sửa đổi trong Điều 12 của luật này nói, nhân viên mặc quân phục cấp cao sẽ có thẩm quyền giống như nhân viên dân sự cao cấp của bộ này trong việc hỗ trợ Bộ trưởng Phòng vệ.

Luật hiện hành quy định rằng công việc này do nhân viên dân sự cấp cao làm và được coi như ưu tiên cho nhân viên dân sự hơn so với nhân viên mặc quân phục.

Sửa đổi cũng quy định Tổng tham mưu tự chịu trách nhiệm về các hoạt động chiến thuật của Lực lượng Phòng vệ, thay vì chịu trách nhiệm về hoạt động này dưới sự kiểm soát của cả phía dân sự lẫn nhân viên mặc quân phục.

Chính phủ dự kiến sớm trình dự luật lên Quốc hội và để đảm bảo được thông qua trong cuộc họp hiện hành.