Tải miễn phí ứng dụng NHK WORLD RADIO JAPAN cho Điện thoại thông minh và Máy tính bảng

Ứng dụng NHK WORLD
RADIO JAPAN cho iOS

Nghe NHK WORLD RADIO JAPAN trực tuyến và theo yêu cầu với ứng dụng trên iPhone® và iPad®.

Dịch vụ miễn phí, tuy nhiên người dùng phải trả phí truyền dữ liệu.

Ứng dụng NHK WORLD RADIO JAPAN có đặc điểm gì?

  • Với ứng dụng này, bạn có thể nghe những chương trình phát thanh trực tiếp và những clip âm thanh mới nhất của các chương trình thông tin, khi yêu cầu.
  • Nếu bạn đăng ký trước, bạn có thể nhận được thông báo về các chương trình phát sóng trực tiếp 3 phút trước khi những chương trình này bắt đầu được phát.
  • Và có thể đọc những tin tức mới nhất của đài NHK.
  • iPhone và iPad là các thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và nhiều nước khác.
  • App Store là một dịch vụ của Apple Inc.

Ứng dụng NHK WORLD
RADIO JAPAN cho Android

Nghe NHK WORLD RADIO JAPAN trực tuyến và theo yêu cầu với ứng dụng cho các thiết bị Android™.

Dịch vụ miễn phí, tuy nhiên người dùng phải trả phí truyền dữ liệu.

Ứng dụng NHK WORLD RADIO JAPAN có đặc điểm gì?

  • Với ứng dụng này, bạn có thể nghe những chương trình phát thanh trực tiếp và những clip âm thanh mới nhất của các chương trình thông tin, khi yêu cầu.
  • Nếu bạn đăng ký trước, bạn có thể nhận được thông báo về các chương trình phát sóng trực tiếp 3 phút trước khi những chương trình này bắt đầu được phát.
  • Và có thể đọc những tin tức mới nhất của đài NHK.
  • Android và Google Play là những thương hiệu của Google Inc.