Tải miễn phí ứng dụng NHK WORLD-JAPAN cho điện thoại thông minh và máy tính bảng

Ứng dụng NHK WORLD-JAPAN Radio cho iOS

Nghe NHK WORLD-JAPAN trực tuyến và theo yêu cầu với ứng dụng trên iPhone® và iPad®.

Dịch vụ miễn phí, tuy nhiên người dùng phải trả phí truyền dữ liệu.

Ứng dụng này có đặc điểm gì?

  • Với ứng dụng này, quý vị có thể nghe những chương trình phát thanh trực tiếp và những clip âm thanh của chương trình mới nhất theo yêu cầu.
  • Nếu đăng ký trước, quý vị có thể nhận được thông báo về các chương trình phát sóng trực tiếp 3 phút trước khi bắt đầu phát.
  • Và có thể đọc những tin tức mới nhất của NHK WORLD-JAPAN.
  • iPhone và iPad là các thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và nhiều nước khác.
  • App Store là một dịch vụ của Apple Inc.

Ứng dụng NHK WORLD-JAPAN Radio cho Android

Nghe NHK WORLD-JAPAN trực tuyến và theo yêu cầu với ứng dụng cho các thiết bị Android™.
Ứng dụng không có tiếng Nhật.

Dịch vụ miễn phí, tuy nhiên người dùng phải trả phí truyền dữ liệu.

Ứng dụng này có đặc điểm gì?

  • Với ứng dụng này, quý vị có thể nghe những chương trình phát thanh trực tiếp và những clip âm thanh của chương trình mới nhất theo yêu cầu.
  • Nếu đăng ký trước, quý vị có thể nhận được thông báo về các chương trình phát sóng trực tiếp 3 phút trước khi bắt đầu phát.
  • Và có thể đọc những tin tức mới nhất của NHK WORLD-JAPAN.
  • Android và Google Play là những thương hiệu của Google Inc.