แอปพลิเคชันฟรี NHK WORLD-JAPAN สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

แอปพลิเคชันวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN สำหรับ iOS

รับฟังรายการสดและออนดีมานด์ของ NHK WORLD-JAPAN ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone® และ iPad®

บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้งานรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการสื่อสารข้อมูล

ท่านสามารถทำอะไรได้ถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้

  • ท่านจะสามารถรับฟังทั้งรายการและข่าวที่ออกอากาศสด และคลิปเสียงล่าสุดของรายการแบบออนดีมานด์
  • ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3 นาทีก่อนการออกอากาศสดของรายการ
  • ท่านจะสามารถอ่านข่าวล่าสุดของ NHK WORLD-JAPAN
  • iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
  • App Store เป็นบริการของ Apple Inc.

แอปพลิเคชันวิทยุของ NHK WORLD-JAPAN สำหรับ Android

รับฟังรายการสดและรายการย้อนหลังของ NHK WORLD-JAPAN ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android™ แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับภาษาญี่ปุ่น

บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้งานรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการสื่อสารข้อมูล

ท่านสามารถทำอะไรได้ถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้

  • ท่านจะสามารถรับฟังทั้งรายการและข่าวที่ออกอากาศสด และคลิปเสียงล่าสุดของรายการแบบออนดีมานด์
  • ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3 นาทีก่อนการออกอากาศสดของรายการ
  • ท่านจะสามารถอ่านข่าวล่าสุดของ NHK WORLD-JAPAN
  • Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.