แอปพลิเคชันฟรี NHK WORLD RADIO JAPAN สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

แอปพลิเคชันของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปนใน iOS

รับฟังรายการสดและรายการย้อนหลังของ NHK WORLD RADIO JAPAN ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone® และ iPad®

บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้งานรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการสื่อสารข้อมูล

ท่านสามารถทำอะไรได้บ้าง ถ้าใช้แอปพลิเคชัน NHK WORLD RADIO JAPAN

  • ท่านจะสามารถรับฟังทั้งรายการและข่าวที่ออกอากาศสดผ่าน streaming และคลิปเสียงของรายการที่เสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แบบออนดีมานด์
  • ท่านจะสามารถตั้งเสียงเตือนล่วงหน้าที่เข้ามา 3 นาทีก่อนการออกอากาศของรายการ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งให้ปิดตามเวลาที่กำหนดได้ด้วย
  • ท่านสามารถอ่านข่าวล่าสุดของ NHK WORLD

จัดแอปพลิเคชันอย่างไรให้เป็นส่วนตัว

เมื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน จอภาพสำหรับเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการฟังมากที่สุดให้ปรากฏออกมาก่อน โดยสัมผัสไอคอน settings (ตั้งค่า) แล้วลากภาษาที่ท่านต้องการฟังไปไว้ยังส่วนเหนือสุด

  • iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
  • App Store เป็นบริการของ Apple Inc.

แอปพลิเคชันของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปนใน Android

รับฟังรายการสดและรายการย้อนหลังของ NHK WORLD RADIO JAPAN ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android™

บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้งานรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการสื่อสารข้อมูล

ท่านสามารถทำอะไรได้บ้าง ถ้าใช้แอปพลิเคชัน NHK WORLD RADIO JAPAN

  • ท่านจะสามารถรับฟังทั้งรายการและข่าวที่ออกอากาศสดผ่าน streaming และคลิปเสียงของรายการที่เสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แบบออนดีมานด์
  • ท่านจะสามารถตั้งเสียงเตือนล่วงหน้าที่เข้ามา 3 นาทีก่อนการออกอากาศของรายการ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งให้ปิดตามเวลาที่กำหนดได้ด้วย
  • ท่านสามารถอ่านข่าวล่าสุดของ NHK WORLD

จัดแอปพลิเคชันอย่างไรให้เป็นส่วนตัว

เมื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน จอภาพสำหรับเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการฟังมากที่สุดให้ปรากฏออกมาก่อน โดยสัมผัสไอคอน settings (ตั้งค่า) แล้วลากภาษาที่ท่านต้องการฟังไปไว้ยังส่วนเหนือสุด

  • Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.