NHK WORLD

Widening Horizons

รายการเด่น

ตารางการออกอากาศอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตารางเวลารายสัปดาห์
ภาษาไทย
เรามีบทบรรยายภาษาไทยโดยใช้ API ของ google แปลภาษา ในรายการภาษาอังกฤษที่ออกอากาศสดบางรายการ คำแปลอาจไม่ถูกต้อง

แอป