اپلیکیشن رایگان NHK WORLD-JAPAN برای گوشی های تلفن هوشمند و تبلت

اپلیکیشن رادیویی NHK WORLD-JAPAN برای iOS

با اپلیکیشن مخصوص ®iPhone و ®iPad بطور زنده و در هر زمان به NHK WORLD-JAPAN گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

این اپلیکیشن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • اگر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود.
  • امکان خواندن تازه ترین خبرهای NHK WORLD-JAPAN نیز فراهم است.
  • iPhone و iPad نشان های تجاری .Apple Inc هستند که در ایالات متحده ی آمریکا و سایر کشورها ثبت شده اند.
  • App Store یک نشان تجاری خدمات مربوط به .Apple Inc می باشد.

اپلیکیشن رادیویی NHK WORLD-JAPAN برای اندروید

با اپلیکیشن مخصوص دستگاه های ™Android بطور زنده و در هر زمان به NHK WORLD-JAPAN گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

این اپلیکیشن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • اگر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود.
  • امکان خواندن تازه ترین خبرهای NHK WORLD-JAPAN نیز فراهم است.
  • Android و Google Play نشان های بازرگانی Google Inc می باشند.