اپلیکیشن رایگان ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن برای تلفن های همراه هوشمند و رایانه های لوحی

NHK World
Radio Japan iOS App

با اپلیکیشن مخصوص ®iPhone و ®iPad بطور زنده و در هر زمان به ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

اپلیکیشن ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • گر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود.
  • شما می توانید تازه ترین خبرهای «ان اچ کی ورلد» را بخوانید.
  • iPhone و iPad نشان های تجاری .Apple Inc هستند که در ایالات متحده ی آمریکا و سایر کشورها ثبت شده اند.
  • App Store یک نشان تجاری خدمات مربوط به .Apple Inc می باشد.

NHK WORLD
RADIO JAPAN Android App

با اپلیکیشن مخصوص دستگاه های ™Android بطور زنده و در هر زمان به ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

اپلیکیشن ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • گر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود.
  • شما می توانید تازه ترین خبرهای «ان اچ کی ورلد» را بخوانید.
  • Android و Google Play نشان های بازرگانی Google Inc می باشند.