اپلیکیشن رایگان ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن برای تلفن های همراه هوشمند و رایانه های لوحی

NHK World
Radio Japan iOS App

با اپلیکیشن مخصوص ®iPhone و ®iPad بطور زنده و در هر زمان به ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

اپلیکیشن ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • اگر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود. همچنین، می توانید با استفاده از یک زمان سنج، ساعت خاموش شدن رادیو را تنظیم کنید.
  • شما می توانید تازه ترین خبرهای «ان اچ کی ورلد» را بخوانید.

چگونه می توان از این اپلیکیشن استفاده کرد؟

وقتی که برای نخستین بار این اپلیکیشن را استفاده می کنید، صفحه ی تنظیم زبان نمایش داده می شود. شما می توانید زبان هایی که مایل به شنیدن آنها هستید را اولویت بندی کنید. برای انجام این کار نشانگر تنظیم ها را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را روی زبان مورد نظر گذاشته و آن را بکشید و به بالای فهرست زبان ها منتقل کنید.

  • iPhone و iPad نشان های تجاری .Apple Inc هستند که در ایالات متحده ی آمریکا و سایر کشورها ثبت شده اند.
  • App Store یک نشان تجاری خدمات مربوط به .Apple Inc می باشد.

NHK WORLD
RADIO JAPAN Android App

با اپلیکیشن مخصوص دستگاه های ™Android بطور زنده و در هر زمان به ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن گوش دهید.

این خدمات رایگان هستند، با این حال پرداخت هزینه های ارتباطاتی بر عهده کاربران می باشد.

اپلیکیشن ان اچ کی ورلد رادیو ژاپن دارای چه ویژگی هایی است؟

  • شما با این اپلیکیشن می توانید به پخش زنده ی رادیو و تازه ترین برنامه ها بر اساس اطلاعاتی که نیازمند آن هستید گوش دهید.
  • اگر برنامه ای را پیشتر انتخاب کرده باشید، سه دقیقه پیش از شروع پخش زنده ی رادیو به شما اطلاع داده می شود. همچنین، می توانید با استفاده از یک زمان سنج، ساعت خاموش شدن رادیو را تنظیم کنید.
  • شما می توانید تازه ترین خبرهای «ان اچ کی ورلد» را بخوانید.

چگونه می توان از این اپلیکیشن استفاده کرد؟

وقتی که برای نخستین بار این اپلیکیشن را استفاده می کنید، صفحه ی تنظیم زبان نمایش داده می شود. شما می توانید زبان هایی که مایل به شنیدن آنها هستید را اولویت بندی کنید. برای انجام این کار نشانگر تنظیم ها را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را روی زبان مورد نظر گذاشته و آن را بکشید و به بالای فهرست زبان ها منتقل کنید.

  • Android و Google Play نشان های بازرگانی Google Inc می باشند.