NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

#4

Cùng thực hành

Kiểm tra cách phát âm đúng!

Trong 3 bài trước, chúng ta đã học mẫu "II DESU KA?" (Có được không?), "SUMIMASEN" (Xin lỗi / Cảm ơn / Dùng để gọi người khác), và "DOKO DESU KA?" (Ở đâu?).

Giờ hãy thực hành nào.

Thử thách

Tới đài quan sát ở Roppongi Hills và nhờ ai đó chụp ảnh hộ.

Trong thử thách này, anh chỉ được dùng 3 mẫu là "II DESU KA?" (Có được không?), "SUMIMASEN" (Xin lỗi / Cảm ơn / Dùng để gọi người khác), và "DOKO DESU KA?" (Ở đâu?).

Abedin
Người tham gia thử thách: Abedin
Anh Abedin là người Bangladesh, hiện đang sống tại Nhật Bản. Anh vừa là diễn viên vừa làm nghề biên dịch và phiên dịch.

1 Tới ga gần nhất

Anh Abedin chỉ được dùng 3 mẫu mà chúng ta đã học.

Đầu tiên, anh hỏi một người qua đường cách tới khu Roppongi Hills.

Abedin : SUMIMASEN, Roppongi Hills, DOKO DESU KA?
Người Nhật Bản : Xuống tàu ở nhà ga Roppongi.
Abedin : Nhà ga Roppongi.

Anh Abedin đã nói "SUMIMASEN" để gọi cô ấy, rồi hỏi đường đi bằng mẫu "DOKO DESU KA?"

2 Hỏi đường tới khu Roppongi Hills

Giờ anh đã biết đường tới ga gần khu Roppongi Hills nhất.

Nhưng anh có thể đi từ ga tới khu Roppongi Hills không?

Abedin : SUMIMASEN, Roppongi Hills, DOKO DESU KA?
Người Nhật Bản : Đi thẳng.
Rẽ phải ở ngã tư.
Abedin : SUMIMASEN. Cảm ơn.

Lần này, anh dùng câu "SUMIMASEN" để cảm ơn.

3 Nhờ chụp ảnh hộ

Giờ anh đang ở đài quan sát Tokyo City View. Đây là một địa điểm tham quan nổi tiếng.

Anh rất muốn nhờ ai đó chụp ảnh kỉ niệm hộ mình.

Abedin : SUMIMASEN. II DESU KA?

Anh dùng động tác ra hiệu khi nói mẫu "II DESU KA?", và người kia đã hiểu. Anh Abedin đã vượt qua được thử thách!

Xin chúc mừng!

"II DESU KA?", "SUMIMASEN" và "DOKO DESUKA?" là 3 mẫu câu rất có ích. Các bạn hãy nhớ nhé!