NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

Tiếng Nhật du lịch thật dễ!

#2

SUMIMASEN là câu có nhiều nghĩa

Kiểm tra cách phát âm đúng!

Anna này, trong tiếng Nhật, nếu em muốn gọi ai đó, hãy dùng mẫu "SUMIMASEN".

Ủa, em tưởng "SUMIMASEN" nghĩa là "xin lỗi"?

Người Nhật rất thường xuyên dùng mẫu "SUMIMASEN". Chắc là không có ngày nào họ không dùng mẫu này.

"SUMIMASEN" có các nghĩa hoàn toàn khác nhau: xin lỗi, cảm ơn, hoặc dùng để gọi người khác. Ban đầu có thể bạn sẽ khó phân biệt các nghĩa với nhau, nhưng sau một thời gian sử dụng bạn sẽ quen dần.

Khi người Nhật nói mẫu "SUMIMASEN", họ thường cúi đầu để thể hiện cảm ơn hoặc xin lỗi.

Góc cúi thể hiện mức độ xin lỗi hay cảm ơn của người nói.

Cúi đầu thấp và gập lưng thể hiện lời cảm ơn hay xin lỗi sâu sắc.

"SUMIMASEN" dùng được trong rất nhiều trường hợp. Mẫu này có thể dùng để xin lỗi, cảm ơn, hoặc gọi người khác.