เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > คำกริยารูป NAI (บทเรียนที่ 21)

ข้อมูลเสริมการเรียน

คำกริยารูป NAI (บทเรียนที่ 21)

รูป MASU รูป NAI
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAWANAI
MACHIMASU
รอ
MATANAI
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMARANAI
YOMIMASU
อ่าน
YOMANAI
KAKIMASU
เขียน
KAKANAI
ISOGIMASU
รีบ
ISOGANAI
IKIMASU
ไป
IKANAI
TABEMASU
กิน
TABENAI
OBOEMASU
จำ
OBOENAI
IMASU
มี, อยู่
INAI
MIMASU
ดู
MINAI
KIMASU
มา
KONAI
SHIMASU
ทำ
SHINAI

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK